regulamin | rejestracja | twój koszyk

Szukaj :
Zaloguj się :
 Oferta
Części i akcesoria rowerowe
Liny stalowe
Manometry
Pozostałe wyroby
Rowery Inne
Rowery Tolin

 
 Regulamin

INFORMACJE OGÓLNE


1. Właścicielem Sklepu Internetowego umieszczonego na witrynie www.tolin.com.pl jest Przedsiębiorstwo Prywatne „Tolin” Jerzy Topolski, Łęg Witoszyn, 87-811 Fabianki

2. Warunkiem dokonywania zamówień w Sklepie Internetowym TOLIN. jest wypełnienie formularza z danymi osobowymi wraz z zaakceptowaniem zawartych w formularzu warunków.

3. Poprzez złożenie zamówienia w sklepie Klient wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych podanych w formularzu zamówienia. Zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, dane osobowe Klienta zostają wprowadzone do bazy danych Tolin. Klient wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych przez Tolin w celach promocyjno - marketingowch. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Klienci sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania.

4. Sklep realizuje zamówienia wyłącznie na terenie Polski.OFERTA. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIEŃ. POTWIERDZENIE REALIZACJI. REZYGNACJA Z ZAMÓWIENIA


1. Ilość produktów oferowanych w sklepie internetowym Tolin jest zmienna i podlega stałej aktualizacji.

2. Zamówienia na wyroby są przyjmowane wg kolejności zgłoszeń.

3. Warunkiem rozpoczęcia procesu realizacji zamówienia Klienta jest prawidłowe wypełnienie przez Klienta formularza zamówienia i wysłanie go do Tolin przy wykorzystaniu mechanizmów zamieszczonych na stronie www.tolin.com.pl.

4. W przypadku wystąpienia niejasności dotyczących przesłanych formularzy zamówień Tolin zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji lub zmiany warunków zamówienia.
O zaistnieniu takiej sytuacji Tolin. zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Klienta.

5. Klient zobowiązany jest do podania numeru telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail, pod którymi możliwe będzie potwierdzenie zamówienia.

6. Nieprawidłowo wypełnione formularze nie będą przyjmowane.

7. Każde złożone zamówienie będzie rozpatrywane w ciągu 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.

8. Po zweryfikowaniu formularza zamówienia Obsługujący wysyła do Klienta e-mail zawierający informację o warunkach realizacji zamówienia (termin realizacji, warunki płatności, numer sprawy, na który należy powoływać się przy kontaktach w sprawie realizacji)

9. Standardowy termin realizacji zamówienia wynosi 7 dni roboczych od chwili potwierdzenia realizacji zamówienia przez Tolin. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia w tym terminie Klient zostanie poinformowany o najszybszym terminie realizacji.

10. W przypadku braku akceptacji przez Klienta warunków realizacji zamówienia, zobowiązany jest on do powiadomienia pocztą elektroniczną Tolin o rezygnacji z zamówienia w ciągu 24 godzin od chwili otrzymania warunków realizacji. Rezygnację z zamówienia należy przesłać na adres jacek.rowery@tolin.com.pl

11. Brak rezygnacji oznacza zgodę klienta na realizację zamówienia zgodnie z warunkami przedstawionymi przez Tolin w potwierdzeniu zamówienia.

12. Tolin zastrzega sobie również prawo do telefonicznej weryfikacji danych złożonych na formularzu zamówienia.DOSTAWA TOWARU. FORMY PŁATNOŚCI

 

1. Zamawiane produkty są dostarczane kurierem.

2. Zamówione w ramach sklepu produkty, dostarczane są pod adres wskazany w formularzu dostawy.

3. Pieniądze za zakupiony towar będą przekazywane na konto Tolin.

GWARANCJA. RĘKOJMIA. ZWROTY TOWARÓW

1. Zakupione i dostarczone produkty są objęte gwarancją producenta. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się bezpośrednio z działem serwisu Tolin , którego adres znajduje się w kartach gwarancyjnych lub na stronach www . Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest karta gwarancyjna, którą Klient otrzymuje wraz z produktem. Postępowanie gwarancyjne zgodne jest z warunkami udzielonej gwarancji.

2. Tolin uwzględnia reklamacje z tytułu rękojmi wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, przy czym Klient ponosi koszty dostawy produktu do Tolin.

3. Po otrzymaniu przesyłki Klient ma prawo do sprawdzenia zawartości w obecności przedstawiciela firmy spedycyjnej.

4. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałe podczas transportu będą rozpatrywane tylko w momencie sprawdzenia przesyłki w obecności przedstawiciela firmy spedycyjnej. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie spisanie wraz z przedstawicielem firmy spedycyjnej protokołu reklamacyjnego.POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

1. Tolin zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych Produktów ze sprzedaży.

2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady składania zamówień w sklepie internetowym Tolin.

3. Tolin zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w treści Regulaminu. Każdy Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią regulaminu i jest każdorazowo związany postanowieniami Regulaminu z chwilą dokonywania zamówienia w sklepie internetowym Tolin .

4. Opinie i pytania dotyczące pracy sklepu internetowego Tolin w zakresie prezentacji i realizacji zamówień prosimy kierować na adres esklep@tolin.com.pl lub pod numer telefonu 54 237  16  40Design by Samba-AnaCom & Copyright © Tolin